مهره شلنگ خور دوپر رهام

مهره شلنگ خور دوپر رهام2021-01-14T08:30:12-01:00

Project Description

تهیه شده از بهترین مواد پلاستیکی و مهره برنجی اکستروژن که در برابر گرما و سرما
و همچنین در مقابل نور آفتاب مقاوم میباشد.