مهره سه پر سام

مهره سه پر سام2021-02-01T08:51:59-01:00

Project Description

تهیه شده از بهترین مواد پلاستیکی و مهره برنجی اکستروژن که در برابر گرما و سرما
و همچنین در مقابل نور آفتاب مقاوم میباشد.