شناور نیمه برنجی فرید

شناور نیمه برنجی فرید2021-01-14T08:40:36-01:00

Project Description

تهیه شده از دو قسمت مختلف با آلیاژ برنج اکستروژن و مواد پلاستیکی با کیفیت
که کاملا ضد آب میباشد.