شناور نیمه برنجی بهسان

شناور نیمه برنجی بهسان2021-01-14T08:05:24-01:00

Project Description

تهیه شده از دو قسمت برنج آلیاژی اکستروژن و قسمت دیگر از مواد پلاستیک ABS تهیه میگردد،
به همین دلیل از استقامت بالایی بهره مند میباشد.