شناور میله آهنی فرید

شناور میله آهنی فرید2021-01-14T08:11:32-01:00

Project Description

تهیه شده از دو قسمت برنج اکستروژن و مواد پلاستیک درجه یک میباشد و از
میله مسوار آبکاری شده بهرمند است.