شناور تمام برنجی فرید

شناور تمام برنجی فرید2021-02-01T08:51:07-01:00

Project Description

تهیه شده از آلیاژ برنج اکستروژن و مواد پلاستیکی با کیفیت
که کاملا ضد آب میباشد.