شناور تمام برنجی بهسان

شناور تمام برنجی بهسان2021-02-01T08:47:52-01:00

Project Description

تهیه شده از شمش آلیاژی درجه یک به روش فورج تو خالی و تراش CNC تهیه میشود.
این محصول با کیفیت و درصد آب‌بندی بالا توزیع میگردد.