روغن کولری فرید

روغن کولری فرید2021-01-14T08:22:50-01:00

Project Description

تهیه شده از مواد پلاستیک درجه یک با درپوش مجزای PVC که بعد از هر بار استفاده
در پوش را سرجای خود قرار داده، که نگهداری از این محصول را راحت تر ساخته است.