روغن شلنگ خور فرید

روغن شلنگ خور فرید2021-01-14T08:36:28-01:00

Project Description

تهیه شده از مواد اولیه پلاستیکی و روغن درجه یک با طراحی و مکانیزم جدید قالب سازی انجام گردیده و
برای تمامی مقاطعی که احتیاج به روانکاری دارند مورد استفاده قرار میگیرد.