روغن شلنگ خور بهسان

روغن شلنگ خور بهسان2021-01-14T08:14:58-01:00

Project Description

تهیه شده از مرغوب ترین مواد اولیه و مکانیزم جدید قالب سازی برای استفاده در تمامی
مقاطعی که لازم به روانکاری دارند استفاده میگردد.