توپی فلوتر بهسان

توپی فلوتر بهسان2021-02-01T08:49:09-01:00

Project Description

با وزن سنگین در سایزهای 1/2 الی 2 اینچ و از مرغوبترین مواد اولیه که مهره داخلی از آلیاژ برنج اکستروژن و موارد پلاستیک درجه توزیع میگردد، لازم به ذکر است که این محصول از درصد آب بندی بالا و از روش کورکن با دستگاه تولید شده و همانند دیگر محصولات مشابه در بازار با مهره آب بندی نمیشود و به هیچ عنوان آب به داخل توپ نفوذ نمیکند.